Att klä sig rätt för rätt tillfälle är något som brukar sägas ofta, och på arbetsplatsen är denna fras verkligen sann och kan dessutom få dig att bli bättre i din yrkesroll – men hur ska man egentligen klä sig på jobbet?

företag tummen uppKlädkoder finns till för att förenkla, det har vi lärt oss av Magdalena Ribbings etikettspalt hos Dagens Nyheter och det är precis vad klädkoder i arbetslivet är ämnade att göra. Men det är inte alltid så enkelt att veta när vad ska gälla och just klädkoder är något som ofta rör till förvirring. Är det exempelvis krav på att varje anställd ska ha arbetsskor på sig exempelvis, är det viktigt att arbetsgivaren definierar vad detta betyder, för i olika branscher betyder ”arbetsskor” nämligen olika saker. Inom byggbranschen betyder det vanligtvis kängor med stålhättor, inom sjukvården betyder det foppatofflor eller klassiska Birkenstocktofflor men inom affärsvärlden kan arbetsskor betyda något helt annat och så vidare. För beroende på vilken bransch man arbetar i så varierar klädkoderna – vilket gör det viktigt att arbetsgivaren själv är tydlig med sina krav. Men om man är osäker finns alltid ett säkert kort och det är klädkoden ”hel och ren”.

Vad betyder en klädkod på jobbet?

I tidningen Metro har arbetsrättsexperten Jessica Stålhammar svarat på en del frågor om just klädkoder och enligt henne betyder klädkod vanligtvis de krav som arbetsgivaren ställer gällande sina anställdas kläder och utseende. Och dessa varierar från arbetsplats till arbetsplats och från bransch till bransch samt är mer eller mindre hårt hållna. Till exempel brukar klädkoden finnas formulerad i ens anställningsavtal men dess krav måste vara proportionerliga och genomförbara – och om en anställd då bryter mot klädkoden kan detta resultera i att denne får lämna sin tjänst, vilket dock är relativt ovanligt i praktiken enligt Stålhammar.

Presterar bättre med strikt klädkod

Enligt en ny studie som publicerats i tidningen Social Psychological & Personality Science så påverkar en klädkod hur bra den anställde presterar i sin roll, skriver Expressen. En strikt klädkod i formella kläder gör nämligen att man tänker i bredare perspektiv istället för att lägga fokus på detaljerna vilket ger bättre resultat – striktare klädsel gör nämligen att man känner sig mäktigare, menar forskarna. Så om du har en klädkod på jobbet: omfamna den! Du kommer både påverka självförtroendet positivt, bredda ditt kognitiva tänkande och påverka ditt humör – bara genom att ha på dig rätt kläder vid rätt tillfälle.