På många svenska arbetsplatser finns speciellt klädkoder för de anställda att förhålla sig till. Kanske är det hel och ren som gäller eller så är det kostym och finbyxor som är normen, det är helt upp till företaget själva att bestämma vad de anställda ska ha på sig. Men så är det inte i skolan – Skolinspektionen tvingar nu skola att ändra sina regler rörande elevernas kläder.

Att bära speciella arbetskläder är vanligt i yrkeslivet såsom att ha kostym på säljavdelningen eller overall på hos bilmekanikerna. Men i skolan gäller inte samma sak. Här ska barnen få klä sig såsom de själva vill och det är inte okej för en skola att införa skoluniform eller speciella klädkoder för ungarna att rätta sig efter. Det bestämmer Skolinspektionen som nu tvingar Nordic International School i Norrköping att ändra sina regler om detta.

” – Det strider mot de grundläggande demokratiska värderingarna” läs mer hos Aftonbladet här.

Så säger Skolinspektionen i ett uttalande till Sveriges Radio om varför man inte får begära att sina elever rättar sig efter en viss dresskod. Skolan själva svarar med att man på just denna friskola satsar stenhårt på ordning och reda, goda studieresultat och nytänkande pedagogik vilket också gör klädseln till en stor del av skolans nisch. Detta eftersom att kläderna som barnen bär är kopplat till skolans regler kring uppförande, vilket barnen även bedöms i. Men Skolinspektionen sätter alltså stopp för detta – trots att det de facto är skolan själv som förser barnen med kläderna och inte är något som tvingar elevernas föräldrar att betala för dem. Varför inspektionen sätter stopp för detta har att göra med att man anser att skolan inte följer skollagen och inte heller läroplanen vilket gör att de måste ändra sina ordningsregler som tillåter att disciplinera elever som bryter mot dem.